Kraków - moje miasto
Zapraszam do zwiedzania  
  Księga gości
  Strona startowa
  Historia miasta
  => Dzieje grodu Kraka w datach
  => Średniowiecze
  => Dzieje nowożytne (XVI - XIX wiek)
  => Kraków - 1000 lat temu
  => Historia najnowsza (XX - XXI wiek)
  => Insygnia Krakowa
  Kraków - mapa
  Zabytki Krakowa
  Kościoły
  Bulwary Krakowa
  Błonia krakowskie
  Kopce
  Kazimierz
  Cmentarz Rakowicki
  Nie przenoście nam...
  Planty
  Najstarsze ulice
  Kamienice
  Filmiki o Krakowie
  Kraków " z lotu ptaka "
  Krakowskie ZOO
  Lasek Wolski
  Legendy
  Tradycje krakowskie
  Ścieżkami Jana Pawła II
  Krakowskie kwiaciarki
  Kraków - tematem w poezji
  Kraków zaprasza
  Zmęczył Cię spacer - zagraj...
  Moje strony - zapraszam
  Strony, które warto zobaczyć
  Kontakt
  Źródła
Dzieje grodu Kraka w datach

Plik:Nuremberg chronicles - CRACOVIA.png

 

 

 • 200 tys. lat p.n.e.  – Tyle lat liczą najstarsze odnalezione w okolicach Krakowa (w grotach w okolicy Ojcowa) ślady człowieka.
 • 50 tys. lat p.n.e. - Wiek najdawniejszych paleolitycznych skupisk osadniczych na Wawelu.
 • IX w. – Na Wawelu powstał warowny gród i podegrodzie. W drugiej połowie tego wieku wykrystalizowało się plemienne państwo Wiślan, a ówczesny Kraków stanowił jego centrum. Jednak pod koniec IX wieku państwo Wiślan utraciło niezależność na rzecz rzeszy Wielkomorawskiej rządzonej przez księcia Świętopełka. Wiślanie odzyskali niepodległość w roku 907. Powstał wtedy luźny stosunek zależności Wiślan od Czech.
 • 965 r. – Z tego roku pochodzi pierwszy pisany dokument, w którym trzykrotnie występuje nazwa miejscowa Krakowa. Jest to relacja kupca i podróżnika z arabskiej wówczas Hiszpanii, Ibrahima ibn Jakuba.
 • 1000 r. – Powstaje biskupstwo krakowskie.
 • 1020 r. – Bolesław Chrobry rozpoczął budowę katedry wawelskiej.
 • 1038 r. – Książę Kazimierz Odnowiciel uczynił gród krakowski swoją siedzibą, tym samym Kraków stał się stolicą kraju.
 • 1090 - 1098 r. – Rozpoczętą przez Chrobrego budowę katedry wawelskiej kontynuował król Władysław Herman

XIII – XIV wiek

 • 1241 r. – Niemal całkowite zniszczenie miasta w wyniku trwających dwa lata najazdów tatarskich.
 • 1257 r., 5 czerwiec – Książę krakowski Bolesław Wstydliwy wydał przywilej lokacji miasta Krakowa na prawie magdeburskim. Wszystkie ulice według tego prawa powinny się rozchodzić promieniście pod kątem prostym. Do dzisiaj w mieście istnieją budowle świadczące o ich przedlokacyjnym charakterze i pełnionych przez nie ważnych funkcjach. Tymi budowlami są kościoły: Mariacki, Św. Jana i Św. Wojciecha stojące ukośnie do wszelkich osi. Niezgodne z zasadami prawa lokacyjnego są też krzywizny ulic: Mikołajskiej, Brackiej, Kanoniczej oraz pozostawienie ul. Grodzkiej wychodzącej z Rynku nie pod katem prostym.
 • 1286 r. – Kraków otrzymał pozwolenie na otoczenie miasta murami obronnymi wydane przez Leszka Czarnego.
 • 1291 r. – Do Krakowa wkraczają wojska czeskie i zajmują miasto na 15 lat.
 • 1300 r. – Wybudowano Bramę Floriańską.
 • 1306 r. – Władysław Łokietek udzielił mieszczaństwu krakowskiemu przywilejów handlowych i podatkowych.
 • 1333 r. – Dnia 24 kwietnia w katedrze wawelskiej miała miejsce koronacja na króla Polski Kazimierza III zwanego Wielkim. Na okres jego panowania, przypada początek wielkiego rozkwitu miasta jako ważnego centrum handlowego, stolicy państwa oraz ośrodka kultury i nauki.
 • 1335 r.  – Dnia 27 lutego Kazimierz III nadał dokument lokacyjny dla nowego miasta - Kazimierza, które położone było po drugiej stronie koryta Wisły płynącego wtedy w miejscu dzisiejszej ulicy Dietla.
 • 1364 r. – Na mocy wydanego dnia 12 maja przez króla Kazimierza III aktu erekcyjnego założona została Akademia Krakowska.
 • 1366 r. – Król Kazimierz III podniósł do godności miasta dotychczasową osadę Kleparz.
 • 1380 - 1400 r. – 20 lat trwała budowa gotyckich Sukiennic.
 • 1383 r. – Ukończono budowę Wieży Ratuszowej na krakowskim Rynku.
 • 1386 r. – Na Wawelu ma miejsce koronacja na króla Polski księcia Władysława Jagiełło. Przed koronacją przyszłego króla ochrzczono w  kościele OO. Franciszkanów. Władysława Jagiełło zapoczątkował 200-tu letnie panowanie nowej dynastii Jagiellonów na polskim tronie.

XV – XVI – XVII wiek

 • 1438 r. – Na wieży kościoła Mariackiego zawieszono nowy dzwon, nazywany później "Półzygmuntem".
 • 1477-1489 r. – Wit Stwosz wykonał ołtarz w Kościele Mariackim.
 • 1478 r. – Na szczycie wyższej wieży kościoła Mariackiego, dotąd krytej drzewem, założono gotycki ołowiany hełm.
 • 1498 r. – Ukończono budowę Barbakanu.
 • 1500 r. – Na Wawelu rozpoczęto budowę renesansowego zamku.
 • 1520 r.  – Na wawelskiej dzwonnicy katedralnej, podwyższonej jedno piętro, w obecności króla, zawieszono 9 lipca największy polski dzwon zwany  „Zygmuntem".
 • 1525 r. – Na rynku krakowskim książę pruski Albrecht Hohenzollern złożył królowi polskiemu Zygmuntowi I Staremu hołd.
 • 1537 r. – W ramach polonizacji mieszczaństwa król Zygmunt I przeniósł nabożeństwa i kazania niemieckie z kościoła Mariackiego do małego kościoła św. Barbary.
 • 1555 r. – Pożar Sukiennic. Ich odbudowa trwała od 1556 do 1559 roku. Z tego okresu pochodzi attyka według projektu Jana Marii Padovano.
 • 1588 r. – Otwarta została pierwsza świecka szkoła średnia.
 • 1592 r. – Niższa wieża kościoła Mariackiego otrzymała znajdujący się na niej do dnia dzisiejszego hełm.
 • 1596 r. – Rozpoczęła się budowa kościoła św. Piotra i Pawła przez przybyły do Krakowa osiem lat wcześniej zakon jezuitów.
 • 1609 r., 25 maja – Król Zygmunt III opuścił wraz z rodziną Wawel. Tym samym stolica kraju została przeniesiona do Warszawy (bez formalnego aktu). Miejscem koronacyjnym królów Polski pozostała nadal katedra na Wawelu.
 • 1655 r. – W roku tym ma miejsce pierwszy rabunek miasta przez obce wojska. Wraz z upadkiem Rzeczypospolitej rozpoczął się upadek Krakowa.
 • 1680 r., 23 maja – W wyniku uderzenia pioruna zapaliła się Wieża Ratuszowa, której odbudowa miała miejsce w latach 1683-1686.

XVIII wiek

 • 1722 r. – Przed kościołem św. Piotra i św. Pawła ustawiono figury dwunastu apostołów autorstwa Dawida Hella.
 • 1734 r., 17 styczeń – Na Wawelu odbyła się koronacja Augusta III Sasa i była to ostatnia koronacja królewska w Krakowie.
 • 1745 r. – Powstaje Akademia Sztuk Pięknych. Uniwersytet roztoczył opiekę nad artystami Krakowie, zakładając szkołę rysunku i rzeźby. Zamieniona została w roku 1818 w wydział a w 1877 roku w samodzielną Szkołę Sztuk Pięknych. W 1910 roku zyskuje już rangę Akademii. Pierwszym jej rektorem był Jan Matejko.
 • 1750 r. – Zbudowano zachodnią późnobarokową kruchtę kościoła Mariackiego według projektu Franciszka Placidiego. Drzwi ozdobione rzeźbionymi głowami apostołów i świętych polskich wstawione zostały do niej dopiero w 1929 roku.
 • 1791 r. – Zlikwidowane zostało administracyjne rozbicie. Kraków, Kleparz, Kazimierz i inne jurydyki połączono w jedno miasto.
 • 1792 r. – Kraków podzielono na cztery cyrkuły: Śródmieście, Kazimierz, Garbary i Kleparz z Krowodrzą.
 • 1792 r. – Wojska rosyjskie wkraczają do miasta w wyniku przegranej Targowicy.
 • 1793 r. – W wyniku drugiego rozbioru Polski Kraków znalazł się pod okupacją rosyjską trwającą do 1794 roku.
 • 1794 r. – Na krakowskim rynku dnia 24 marca wybuchła Insurekcja Kościuszkowska. Rozpoczyna działalność Komisja Porządkowo Cywilno-Wojskowa, której zadaniem jest mobilizacja wojska i rozbudowa fortyfikacji.
 • 1784 r.,15 czerwca – Kapitulacja miasta będąca początkiem półtorarocznej okupacji pruskiej.
 • 1795 r. – Z kraju do Prus wywiezione zostają zrabowane ze skarbca wawelskiego insygnia koronacyjne królów polskich.
 • 1796 r. – Trzeci rozbiór Polski oraz początek 13-letniej okupacji Krakowa przez Austriaków.
 • 1798 r. – Krakowski Teatr Stary rozpoczyna działalność.

XIX wiek

 • 1804 r. – Kraków został ogłoszony miastem otwartym, co oznaczało zburzenie średniowiecznych murów, baszt i bram, które miało miejsce w latach 1807-1815.
 • 1809 r. – Kraków przyłączono do Księstwa Warszawskiego i do 1815 był stolicą departamentu.
 • 1811 r. – W miejscu wyburzonych kilku kamienic i kościoła św. Szczepana powstał Plac Szczepański.
 • 1815 r. – Na Kongresie Wiedeńskim utworzono Wolne Miasto Kraków będące do 1846 stolicą maleńkiej, formalnie niepodległej Rzeczypospolitej Krakowskiej
 • 1820 r. – Na mocy decyzji senatu Wolnego Miasta Krakowa w miejscu zasypanych dawnych fortyfikacji miejskich i wyburzonych średniowiecznych murów obronnych powstały Planty.
 • 1820-1823 r. – Budowa Kopca Kościuszki.
 • 1841 r. – Zburzono podwójny mur łączący Barbakan z Bramą Floriańską czyli tzw. szyję.
 • 1844 r. – Senat podpisał umowę na budowę kolei, łączącej Kraków z Mysłowicami. Położony został również kamień węgielny pod budowę dworca kolejowego.
 • 1846 r. – W nocy z 22 na 23 lutego  roku powstał Rząd Narodowy. Do Wolnego Miasta Krakowa wkroczyły oddziały austriackie.
 • 1850 r. – W roku tym miał miejsce wielki pożar miasta trwający 10 dni, w czasie którego spłonęło 160 domów, 4 kościoły i dwa klasztory.
 • 1856 r. – Zakończono prace fortyfikacyjne w mieście. Wzdłuż dzisiejszych Alei Trzech Wieszczów zbudowano wał, a Kraków ogłoszono Twierdzą.
 • 1883 r. – W mieście po raz pierwszy zastosowano oświetlenie elektryczne.
 • 1866 r. – Pierwszym prezydentem Krakowa został rektor UJ prof. dr Józef Konrad Dietl, z którego inicjatywy zrealizowano budowę wodociągów i kanalizacji w mieście
 • 1879 r. – W Krakowie powstało Muzeum Narodowe będące pierwszym muzeum na ziemiach polskich.
 • 1890 r. – Z Paryża do Krakowa sprowadzono zwłoki Adama Mickiewicza i pochowano je w krypcie królewskiej na Wawelu.
 • 1893 r. – Otwarto Teatr im. Juliusza Słowackiego.
 • 1895 r. – Odsłonięto pomnik Adama Mickiewicza na Rynku Głównym.

XX - XXI wiek

 • 1914 r. – Z krakowskich Oleandrów wyruszyła I Kompania Kadrowa. W okresie I Wojny Światowej Kraków pełnił rolę głównego ośrodka politycznego Polski, w którym działał Naczelny Komitet Narodowy.
 • 1918 r. – Kraków znalazł się w niepodległym państwie polskim.
 • 1919 r. – Otwarcie Akademi Górniczej.
 • 1927 r. – Do Krakowa sprowadzono z Paryża zwłoki Juliusza Słowackiego.
 • 1939-1945 r. – Trwa druga wojna światowa, 6 listopada 1939 roku przeprowadzona została w Krakowie akcja "Sonderaktion  Krakau" w czasie której aresztowano 183 wybitnych polskich uczonych. W 1941 r. powstało w Podgórzu getto żydowskie. Wyzwolenie Krakowa  miało miejsce dnia 20 stycznia 1945 roku, do miasta wkroczyły sowieckie wojska, a rządy w Polsce przejęli komuniści.
 • 1950 r. –Z najstarszej części kopalni soli w Wieliczce utworzono Muzeum Żup Krakowskich.
 • 1951 r. – Do Krakowa przyłączona została Nowa Huta.
 • 1956 r – Założono "Piwnicę pod Baranami", będącą miejscem skupiającym krakowskich artystów. Jej pierwszym dyrektorem był Piotr Skrzynecki. Najgłośniejsze nazwiska związane z "Piwnicą pod Baranami" to: Krzysztof Penderecki, Ewa Demarczyk, Marek Grechuta, Grzegorz Turnau, Jacek Wójcicki, Jan Nowicki, Jan Kanty Pawluśkiewicz i wielu innych.
 • 1957 r. – W maju ma miejsce pierwsze święto młodzieży studenckiej "JUWENALIA". Studenci do dziś kultywują tę tradycję przejmując na kilka majowych dni władzę w mieście.
 • 1978 r. – Stare Miasto w Krakowie zostało wpisane na Listę Światowego Dziedzictwa Kulturowego i Przyrodniczego UNESCO, w tym samym roku na listę tą wpisana została także zabytkowa kopalnia soli w Wieliczce.
 • 1978 r. – Papieżem zostaje wybrany dotychczasowy Arcybiskup Metropolita Krakowski, ksiądz Kardynał Karol Wojtyła.
 • 2004 r. – Śmierć Czesława Miłosza.
 • 2004 r. – Na rynku Głównym rozpoczęte zostały prace mające na celu wymianę całej nawierzchni. Wmurowano kamień węgielny pod budowę gmachu operetki.
 • 2005 r. - Śmierć papieża Jana Pawła II.
 • 2007 r. - Obchody 750-lecia lokacji miasta na prawie magdeburskim.
Wszyscy umiemy zabijać czas, ale nikt nie potrafi go wskrzesić.  
  * Nie rezygnuj nigdy z celu tylko dlatego, że osiągnięcie go wymaga czasu. Czas i tak upłynie !  
Reklama  
   
Przypominajka  
 
 
Sukiennice  
 
 
Oglądło Kraków  
  Dziekuję za odwiedziny a jeżeli spodobała Ci się ta stronka to... Wyślij ten adres znajomemu
o2u.pl - 
darmowe liczniki wirtualnych turystów
 
Data  
   
=> Chcesz darmową stronę ? Kliknij tutaj! <=