Kraków - moje miasto

http://www.grajamo2.pl.tl

Zapraszam

Któż wypowie twoje piękno 
Krakowie prastary, 
chyba, że na Sukiennicach 
przemówią maszkary, 
chyba, że się w głos przemieni
twa duma strzelista, 
z jaką Wieża Mariacka 
płynie w gwiezdną przystań...
A. Polewka